Inkomsdeklaration

Till denna skall bifogas:

-Kontrolluppgifter
-Årsbesked
-Övrigt som har betydelse för din inkomstdeklaration
-Slutskattsedel för senaste taxeringen